top of page

Polityka prywatności

Wstęp

1.1 Zobowiązuję się do ochrony prywatności osób odwiedzających moją stronę internetową. Jest to dla mnie kwestia bardzo ważna i przykładam do tego należytą wagę. Poniżej szczegółowo opisuję w jaki sposób przetwarzam Twoje dane osobowe.

1.2 Niniejsza polityka ma zastosowanie, w odniesieniu do danych osobowych w/w osób, gdy ustalam cele i sposoby przetwarzania tych danych osobowych.

1.3 Moja strona internetowa zawiera mechanizmy kontroli prywatności, które wpływają na sposób, w jaki będę przetwarzać Twoje dane osobowe. Korzystając z kontroli prywatności, możesz określić, czy chcesz otrzymywać bezpośrednie komunikaty marketingowe oraz ograniczyć zbieranie, udostępnianie i publikowanie swoich danych osobowych. Możesz uzyskać dostęp do kontroli prywatności za pośrednictwem zakładki “Moje konto”.

1.4 Na mojej stronie używam plików cookie. O ile te pliki cookie nie są bezwzględnie konieczne do świadczenia usług, poproszę Cię o wyrażenie zgody na używanie plików cookie przy pierwszej wizycie na stronie internetowej.

1.5 W niniejszej polityce „ja”, „mnie” i „moja” odnoszą się nierejestrowanej działalności - ojojoj_art, Aleksandra Jarczewska, z siedzibą na ul.
Nasypowa 11/88, 81-177 Gdynia, zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców zwanym dalej „Usługodawcą”.

Podziękowania

2. Ten dokument został utworzony przy użyciu szablonu firmy Docular (https://seqlegal.com/free-legal-documents/privacy-policy).

Dane osobowe, które zbieram

3.1 W niniejszej Sekcji 3 określam ogólne kategorie danych osobowych, które przetwarzam.
 

3.2 Mogę przetwarzać dane umożliwiające kontakt z Tobą („dane kontaktowe”). Dane kontaktowe mogą obejmować Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres pocztowy i/lub identyfikatory konta w mediach społecznościowych. Żródłem danych kontaktowych jesteś Ty i/lub osoba z Tobą związana – np w przypadku zamówień na prezent. Jeśli zalogujesz się na mojej stronie internetowej za pomocą konta w portalu społecznościowym, pozyskam elementy danych kontaktowych od odpowiedniego dostawcy konta w tymże portalu.
 

3.3 W ramach wyrażonej zgody mogę przetwarzać Twoje dane („dane konta”). Dane konta mogą zawierać identyfikator konta, imię i nazwisko, adres e-mail, nazwę firmy, daty utworzenia i modyfikacji konta, ustawienia witryny i preferencje marketingowe. Podstawowym źródłem danych konta jesteś Ty, chociaż niektóre elementy danych konta mogą być generowane przez moją witrynę internetową. Jeśli zalogujesz się do mojej witryny za pomocą konta w mediach społecznościowych , pozyskam elementy danych kontaktowych od odpowiedniego dostawcy konta w tymże portalu.
 

3.4 Mogę przetwarzać informacje dotyczące transakcji, w tym zakupów towarów i/lub usług, które zawierasz ze mną za pośrednictwem mojej strony internetowej („dane transakcyjne”). Dane transakcyjne mogą obejmować: Twoje imię i nazwisko, Twoje dane kontaktowe, dane karty płatniczej (lub inne dane dotyczące płatności) oraz szczegóły transakcji. Źródłem danych transakcji jesteś Ty.
 

3.5 Mogę przetwarzać informacje zawarte lub odnoszące się do jakiejkolwiek komunikacji, którą do mnie kierujesz lub którą wysyłam do Ciebie] („dane komunikacyjne”). Dane komunikacyjne mogą obejmować treść komunikacji i metadane związane z komunikacją. Moja strona internetowa wygeneruje metadane związane z komunikacją prowadzoną za pomocą formularzy kontaktowych witryny.
 

3.6 Mogę przetwarzać dane dotyczące korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej i usług („dane dotyczące użytkowania”). Dane dotyczące użytkowania mogą obejmować Twój adres IP, lokalizację geograficzną, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny, źródło skierowania, długość wizyty, odsłony i ścieżki nawigacji w witrynie, a także informacje o czasie, częstotliwości i wzorcu korzystania z usług. Źródłem danych o użytkowaniu jest mój analityczny system śledzenia.

Cele przetwarzania i podstawy prawne

4.1 W niniejszej sekcji określiłam cele, dla których mogę przetwarzać dane osobowe oraz podstawy prawne przetwarzania.
 

4.2 Operacje – Mogę przetwarzać Twoje dane osobowe w celu obsługi mojej strony internetowej, przetwarzania i realizacji zamówień, świadczenia usług, dostarczania towarów, generowania faktur, rachunków i innej dokumentacji związanej z płatnościami. Podstawą tego przetwarzania są prawnie uzasadnione interesy, a mianowicie: właściwe administrowanie stroną internetową, usługami i działalnością LUB wykonanie umowy między Tobą a mną.
 

4.3 Relacje i komunikacja – Mogę przetwarzać dane kontaktowe, dane konta, dane transakcji i/lub dane dotyczące komunikacji w celu zarządzania naszymi relacjami, komunikowania się z Tobą (z wyłączeniem komunikacji w celach marketingu bezpośredniego) za pośrednictwem poczty elektronicznej, SMS-ów, poczta i/lub telefon, świadczenie usług wsparcia i rozpatrywanie reklamacji. Podstawą tego przetwarzania jest komunikacja z odwiedzającymi moją stronę internetową, użytkownikami usług, klientami indywidualnymi i utrzymywanie relacji oraz właściwe administrowanie stroną internetową, usługami i działalnością.
 

4.4 Marketing bezpośredni – Mogę przetwarzać dane kontaktowe, dane konta i/lub dane transakcji w celu tworzenia, ukierunkowania i wysyłania komunikatów marketingu bezpośredniego pocztą elektroniczną (np. newsletter, informacje o promocjach). Podstawą takiego przetwarzania jest promowanie firmy i przekazywanie wiadomości marketingowych i ofert do odwiedzających stronę internetową i użytkowników usług.
 

4.5 Badania i analizy – Mogę przetwarzać dane użytkowania i/lub dane transakcji w celach badania i analizy korzystania z mojej strony internetowej i usług, a także badania i analizowania innych interakcji z moją firmą. Podstawą takiego przetwarzania jest monitorowanie, wspieranie, ulepszanie i zabezpieczanie strony internetowej, usług i działalności w ogóle.
 

4.6 Prowadzenie dokumentacji – Mogę przetwarzać Twoje dane osobowe w celach tworzenia i utrzymywania moich baz danych, kopii zapasowych baz danych i ogólnie mojej dokumentacji biznesowej. Podstawą tego przetwarzania jest zapewnienie dostępu do wszystkich informacji potrzebnych do prawidłowego i wydajnego prowadzenia działalności zgodnie z niniejszą polityką.
 

4.7 Bezpieczeństwo – Możemy przetwarzać [Twoje dane osobowe] w [celach bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom i innej działalności przestępczej]. Podstawą tego przetwarzania są nasze uzasadnione interesy, a mianowicie [ochrona naszej strony internetowej, usług i biznesu oraz ochrona innych].
 

4.8 Ubezpieczenie i zarządzanie ryzykiem – Mogę przetwarzać Twoje dane osobowe, gdy jest to konieczne do celów uzyskania lub utrzymania ochrony ubezpieczeniowej, zarządzania ryzykiem i/lub uzyskania profesjonalnej porady. Podstawą tego przetwarzania są moje prawnie uzasadnione interesy, a mianowicie właściwa ochrona naszej działalności przed ryzykiem.
 

4.9 Roszczenia prawne – Mogę przetwarzać Twoje dane osobowe, gdy jest to konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, zarówno w postępowaniu sądowym, jak i w postępowaniu administracyjnym lub pozasądowym. Podstawą tego przetwarzania są uzasadnione interesy, a mianowicie ochrona i dochodzenie moich praw, Twoich praw i praw innych osób.
 

4.10 Zgodność z prawem i żywotne interesy – Mogę również przetwarzać Twoje dane osobowe, jeśli takie przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy, lub w celu ochrony Twoich żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby fizycznej.

Udostępnianie danych osobowych innym osobom

5.1 Mogę ujawnić Twoje dane osobowe moim ubezpieczycielom i/lub profesjonalnym doradcom w zakresie, w jakim jest to uzasadnione do celów uzyskania lub utrzymania ochrony ubezpieczeniowej, zarządzania ryzykiem, uzyskania profesjonalnej porady.

5.2 Twoje dane osobowe przechowywane w mojej bazie danych witryny będą przechowywane na serwerach moich dostawców usług hostingowych zidentyfikowanych pod adresem [https://support.wix.com/pl/article/pliki-cookie-i-twoja-strona-wix].

5.3 Transakcje finansowe związane z moją stroną internetową i usługami są obsługiwane przez dostawców usług płatniczych, [STRIPE]. Będę udostępniać dane transakcji moim dostawcom usług płatniczych tylko w zakresie niezbędnym do celów przetwarzania Twoich płatności, zwrotu takich płatności oraz rozpatrywania skarg i zapytań związanych z takimi płatnościami i zwrotami. Informacje o polityce prywatności i praktykach dostawców usług płatniczych można znaleźć pod adresem [STRIPE].

5.4 Oprócz konkretnych ujawnień danych osobowych, o których mowa w niniejszej sekcji 5, mogę ujawnić Twoje dane osobowe, jeśli takie ujawnienie jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegam, lub w celu ochrony Twoich żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby fizycznej. Mogę również ujawnić Twoje dane osobowe, jeśli takie ujawnienie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, zarówno w postępowaniu sądowym, jak i w postępowaniu administracyjnym lub pozasądowym.

Międzynarodowe transfery Twoich danych osobowych

6.1 W niniejszej sekcji 6 znajdziesz informacje o okolicznościach, w których Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego zgodnie z przepisami UE o ochronie danych..

Przechowywanie i usuwanie danych osobowych

7.1 Niniejsza sekcja 7 określa zasady i procedury dotyczące przechowywania danych, które mają na celu zapewnienie przestrzegania moich zobowiązań prawnych w odniesieniu do przechowywania i usuwania danych osobowych.

7.2 Dane osobowe, które przetwarzam w jakimkolwiek celu lub celach, nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne do tego celu lub tych celów.

7.3 Będę przechowywać Twoje dane osobowe w następujący sposób:
(a) dane kontaktowe będą przechowywane przez minimalny okres 1 roku od daty ostatniego kontaktu między Tobą a mną i przez maksymalny okres: do wycofania zgody
b) dane rachunku będą przechowywane przez minimalny okres 1 roku od daty ostatniego kontaktu między Tobą a mną i przez maksymalny okres: do wycofania zgody;
(c) dane dotyczące transakcji będą przechowywane przez minimalny okres 1 roku od daty ostatniego kontaktu między Tobą a mną i przez maksymalny okres: do wycofania zgody;
d) dane dotyczące komunikacji będą przechowywane przez minimalny okres 1 roku od daty ostatniego kontaktu między Tobą a mną i przez maksymalny okres: do wycofania zgody;
(e) dane dotyczące użytkowania będą przechowywane przez okres roku następujący po dacie zebrania; oraz

7.4 Niezależnie od innych postanowień niniejszego punktu 7, mogę zachować Twoje dane osobowe, jeżeli takie przechowywanie jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegam, lub w celu ochrony Twoich żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby fizycznej.

Twoje prawa

8.1 W tej sekcji 8 wymieniam prawa, które przysługują Ci na mocy przepisów o ochronie danych.

8.2 Twoje główne prawa wynikające z przepisów o ochronie danych to:

(a) prawo dostępu – możesz poprosić o kopie swoich danych osobowych;

(b) prawo do sprostowania – możesz zwrócić się do mnie o sprostowanie niedokładnych danych osobowych oraz o uzupełnienie niekompletnych danych osobowych;

(c) prawo do usunięcia – możesz poprosić mnie o usunięcie Twoich danych osobowych;

(d) prawo do ograniczenia przetwarzania – możesz poprosić mnie o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych;

(e) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania – możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych;

(f) prawo do przenoszenia danych – możesz poprosić o przeniesienie Twoich danych osobowych do innej organizacji lub do Ciebie;

(g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – możesz złożyć skargę na przetwarzanie przeze mnie Twoich danych osobowych; oraz

(h) prawo do wycofania zgody – w zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania przeze mnie Twoich danych osobowych jest zgoda, możesz tę zgodę wycofać.

8.3 Prawa te podlegają pewnym ograniczeniom i wyjątkom. Możesz dowiedzieć się więcej o prawach osób, których dane dotyczą, odwiedzając stronę [https://edpb.europa.eu/our-work-tools/general-guidance/gdpr-guidelines-recommendations-best-practices_en i https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/individual-rights/].

8.4 Możesz skorzystać ze swoich praw w odniesieniu do swoich danych osobowych za pisemnym powiadomieniem, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej.

Ciasteczka

9.1 Plik cookie (ciasteczko) to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer sieciowy do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Identyfikator jest następnie odsyłany do serwera za każdym razem, gdy przeglądarka żąda strony z serwera.

9.2 Pliki cookie mogą być „trwałymi” plikami cookie lub „sesyjnymi” plikami cookie: trwały plik cookie będzie przechowywany przez przeglądarkę internetową i pozostanie ważny do ustalonej daty wygaśnięcia, chyba że użytkownik usunie go przed datą wygaśnięcia; natomiast sesyjny plik cookie wygasa pod koniec sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa jest zamknięta.

9.3 Pliki cookie nie mogą zawierać żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, ale dane osobowe, które przechowuję o Tobie, mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskiwanymi z nich.

Pliki cookie, których używam

10.1 Używam plików cookie w następujących celach:
(a) uwierzytelnianie i status – używam plików cookie w celu identyfikacji użytkownika podczas odwiedzania witryny i poruszania się po niej oraz w celu ustalenia, czy użytkownik jest zalogowany na mojej stronie internetowej;
(b) koszyk – używam plików cookie, aby utrzymać stan Twojego koszyka podczas przeglądania strony internetowej;
(c) personalizacja – używam plików cookies do przechowywania informacji o Twoich preferencjach i personalizacji strony internetowej dla Ciebie;
(d) bezpieczeństwo – stosuję pliki cookies jako element środków bezpieczeństwa stosowanych w celu ochrony kont użytkowników, w tym zapobiegania nieuczciwemu wykorzystywaniu danych logowania oraz ogólnie do ochrony strony internetowej i usług;
(e) reklamowe – używam plików cookie aby pomóc wyświetlać reklamy, które będą dla Ciebie odpowiednie;
(f) analiza – używam plików cookie aby pomóc w analizie wykorzystania i wydajności strony internetowej i usług; oraz
(g) zgoda na pliki cookie – używam plików cookie w celu przechowywania Twoich preferencji w odniesieniu do korzystania z plików cookie szerzej.

Pliki cookie używane przez moich usługodawców

11.1 Podmioty świadczące dla mnie usługi używają plików cookie i te pliki cookie mogą być przechowywane na Twoim komputerze podczas odwiedzania mojej witryny.
11.2 Używam Google Analytics. Google Analytics gromadzi informacje o korzystaniu z mojej strony internetowej za pomocą plików cookie. Zebrane informacje służą do tworzenia raportów dotyczących korzystania z w/w strony internetowej. Możesz dowiedzieć się więcej o wykorzystywaniu informacji przez Google, odwiedzając stronę https://www.google.com/policies/privacy/partners/ i zapoznać się z polityką prywatności Google pod adresem https://policies.google.com/privacy.

Zarządzanie plikami cookie

Większość przeglądarek umożliwia odmowę akceptowania plików cookie i usuwanie plików cookie. Sposoby wykonania tego różnią się w zależności od przeglądarki i wersji. Możesz jednak uzyskać aktualne informacje o blokowaniu i usuwaniu plików cookie za pośrednictwem tych linków:
(a) https://support.google.com/chrome/answer/95647 (Chrome);
(b) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop (Firefox);
(c) https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/ (Opera);
(d) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);
(e) https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac (Safari); oraz
(f) https://support.microsoft.com/en-gb/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy (Edge).
12.2 Zablokowanie wszystkich plików cookie będzie miało negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych.
12.3 Jeśli zablokujesz pliki cookie, nie będziesz mógł korzystać ze wszystkich funkcji niniejszej witryny.

Poprawki

13.1 Od czasu do czasu mogę aktualizować tę politykę, publikując nową wersję na niniejszej stronie internetowej.
13.2 Powinieneś od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że jesteś zadowolony z wszelkich zmian w tej polityce.
13.3 Będę powiadamiać Cię o istotnych zmianach niniejszej polityki pocztą elektroniczną.

Moje dane

14.1 Ta strona internetowa jest własnością i jest obsługiwana przez ojojoj_art, Aleksandra Jarczewska - prowadzącą działalność nierejestrowaną zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców zwanym dalej „Sprzedawcą”.

14.2 Prowadzę działalność nierejestrowaną, a moja siedziba znajduje się pod adresem 92-418 Łódź, ul. Elżbiety Łokietkówny 9/3.

14.3 Moje główne miejsce prowadzenia działalności znajduje się pod adresem 92- 418 Łódź, ul. Elżbiety Łokietkówny 9/3.

14.4 Możesz skontaktować się ze mną:
 

a) pocztą na adres pocztowy podany powyżej;

(b) za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej;lub

(c) pocztą elektroniczną, korzystając z adresu e-mail opublikowanego na niniejszej stronie internetowej w sekcji Kontakt (info@olajarczewska.com).

bottom of page